Wie zijn wij

Willem-Jan Velderman

Werkt als beleidsmedewerker voor de gemeente Dalfsen en is gastonderzoeker aan de Universiteit Twente. Samenwerken doet hij in het sociaal domein met o.a. jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang, GGD en politie.

Astrid Almekinders

Werkt als trainee bij de Provincie Overijssel aan vitale vakantieparken. Hierbij werken we samen met ondernemers en o.a. de Recron aan het toekomstbestendig maken van vakantieparken en meer in te spelen op de veranderende behoefte van de recreant. Ook worden mogelijkheden met betrekking tot transformatie en woonbehoeften verkend.

Lieke Kiekebosch

Werkt als specialist stedelijk gebied bij de Provincie Overijssel. Ze houdt zich onder andere bezig met de ontwikkeling van binnensteden in Overijssel, de huisvesting van statushouders en het Centrummanagersnetwerk Overijssel. Als cultureel antropoloog staat ze open minded in haar werk en probeert continu verbindingen te leggen tussen ‘werelden’.

Tram Anh Nguyen

Werkt momenteel als trainee Energie en Duurzaamheid bij de gemeente Steenwijkerland. Naast het adviseren en activeren van inwoners op het gebied van duurzaamheid, werkt ze ook aan projecten op het gebied van overheidsfinanciën en burgerparticipatie binnen de gemeente. Binnenkort start ze als adviseur Bedrijfsvoeringscyclus bij de Provincie Overijssel.

Sanne Grondhuis

Mijn naam is Sanne Grondhuis en ik ben inmiddels een aantal jaar werkzaam bij de gemeente Raalte waarvan het laatste anderhalf jaar als beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs. Sinds vorig jaar maak ik deel uit van het OJA bestuur. Super leuk om met een groep enthousiaste jonge ambtenaren aan de slag te zijn met als doel verbindingen leggen, kennis delen en elkaar inspireren!