Proclaimer en algemene voorwaarden

Het OJA-netwerk is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We besteden er uiterste zorg aan. Hierbij staat voorop dat de informatie actueel, correct en voor de gebruiker en bezoeker relevant is. Toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en het principe ‘zoeken is vinden’ zijn belangrijk. Daarom staan wij open voor opmerkingen of ideeën van uw bezoeker. Hoe u contact met ons kunt opnemen, leest u op onze contactpagina.

Het OJA-netwerk respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Verder houden wij algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op de website. Hiermee het OJA-netwerk haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

De website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van de website. De gebruikte cookies zijn tijdelijke cookies (zogenaamde sessie-cookies) en worden na het afsluiten van de webbrowser verwijderd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van de website.Het OJA-netwerk kan haar privacystatement wijzigen. Vragen over het privacybeleid kunnen worden gericht aan het OJA-netwerk.