Privacy

Het OJA-netwerk vindt het belangrijk dat opgegeven gegevens via de website maximaal beschermd zijn. Denk daarbij aan persoonlijke zaken als namen en e-mailadressen. De informatie die op de website zelf staat, is ook zo goed mogelijk beveiligd. De site staat in een aparte omgeving bij onze provider. Anderen kunnen daar niet bij. Met alle genomen maatregelen om uw privacy maximaal te garanderen, voldoet deze website aan de zogenaamde ‘risicoklasse 1’. Verder heeft het OJA-netwerk alle benodigde maatregelen genomen om gegevens zo goed mogelijk af te schermen. Aanmeldingen worden geautomatiseerd rechtstreeks in onze werksystemen opgeslagen. Deze systemen zijn ook zo goed mogelijk beveiligd tegen ‘digitale’ inbraakpogingen.